HUYỆN ĐOÀN HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255. 3842306; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Bí thư Huyện Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện:
Đồng chí:
Điện thoại:

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ:          Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại:     0255 3842 388
 
1. Chủ tịch:
- Đồng chí Phạm Thành Tâm
- Điện thoại:

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 055. 3842136

 

1. Chủ tịch:

Đồng chí Nguyễn Lạng

Điện thoại: 055.3677699; DĐ: 0914 091700

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3670025
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Chủ tịch: 
- Đồng chí Mai Kim Nhật.
- Điện thoại: 0905335869

2. Phó Chủ tịch:

- Đồng chí Đào Thị Thu Đoàn

- Điện thoại: 0943 481567

Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ: 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255.3842300. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Chủ tịch:
- Đồng chí 
- Điện thoại:

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3842307; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
1. Chủ tịch: Huỳnh Văn Quyết
- Điện thoại: 0913 470048
 
2. Phó Chủ tịch: Lê Trung Tín
- Điện thoại: 0984 911559
 
* Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng là tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyề làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối Đại đoàn kết dân tộc.
 
Nhiệm vụ là truyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lực của Nhà nước khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo của nhân dân.
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com