BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN SƠN TỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI QUÂN NHÂN NHIỆM KỲ 2015 - 2016

Nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện và với sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực cố gắng cao của toàn thể quân nhân, Hội đồng quân nhân Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tập trung tăng cường kỷ luật, phát huy trí tuệ tập thể, góp phần thúc đẩy và hoàn thành tốt công tác dân chủ trên lĩnh vực quân sự, kinh tế, chính trị.

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa Thông tư số 111/2009/TT-BQP ngày 20/11/2009 của Bộ Quốc phòngvề “ Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Mặc dù nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành thường xuyên biến động do một số đồng chí thuyên chuyển công tác nhưng Hội đồng quân nhân Ban Chỉ huy quân sự huyện đã hoạt động tương đối có hiệu quả; 100% cán bộ, chiến sỹ đều hiểu và nắm được những nội dung cơ bản của các Chỉ thị, hướng dẫn, thấy rõ hơn vai trò, vị trí, tính cấp thiết, tầm quan trọng của việc duy trì và thực hiện Hội đồng quân nhân ở cơ sở, thông qua sinh hoạt dân chủ trên 3 lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội.

Đối với Đảng uỷ Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu quán triệt, học tập các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và tổ chức Hội đồng quân nhân ở đơn vị cơ sở. Hội đồng quân nhân được củng cố, kiện toàn theo quy định của Bộ Quốc phòng, nội dung sinh hoạt và hình thức hoạt động đã phản ánh được vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quân nhân trong thực hiện 3 dân chủ: Dân chủ về quân sự, dân chủ về chính trị và dân chủ về kinh tế đời sống. Chế độ sinh hoạt dân chủ được duy trì thành nền nếp, hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp được thực hiện tương đối tốt. Cấp uỷ, chỉ huy đã trực tiếp sinh hoạt đối thoại với cán bộ, chiến sỹ để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị. Cơ quan chính trị thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực trong chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ.

Trong dân chủ về quân sự, đã tập trung phát huy sáng kiến, đề xuất phương pháp giáo dục, huấn luyện, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sỹ đều được tham gia xây dựng các phương án chiến đấu, phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão… với nhiều ý kiến hay, sát thực tế. Thực hiện dân chủ về chính trị đã làm tốt việc phổ biến, quán triệt các văn bản cấp trên, góp ý phê bình cán bộ, đảng viên, bình xét khen thưởng, kỷ luật và chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt đối thoại trực tiếp với tập thể quân nhân. Thực hiện dân chủ về kinh tế đời sống đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt kinh tế công khai hàng tháng, thông báo về tiêu chuẩn, chế độ, thống nhất về tăng gia sản xuất. Các tổ chức quần chúng như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đã phối hợp hoạt động với Hội đồng quân nhân để thực hiện 3 dân chủ nên hoạt động của Hội đồng quân nhân ngày càng sát thực tế và có hiệu quả hơn.

Ban Chấp hành Hội đồng quân nhân Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Tịnh nhiệm kỳ 2015 - 2016

Được sự lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện nên việc xây dựng và duy trì tổ chức Hội đồng quân nhân trong nhiệm kỳ qua đã có bước tiến bộ rõ rệt. Nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về dân chủ ở cơ sở được toàn diện và đúng đắn hơn, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở giữa cán bộ với chiến sỹ, giữa cấp trên với cấp dưới, tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, khắc phục có hiệu quả các vi phạm kỷ luật, năm 2014 có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện được công nhận danh hiệu Đảng bộ tiêu biểu, tình hình chính trị tư tưởng trong bộ đội được giữ vững.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2015, tập thể quân nhân Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tiếp tục thực hiện dân chủ rộng rãi hơn nữa trên mọi lĩnh vực, tập trung trí tuệ tập thể, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đơn vị vững mạnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2016./.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com