Sơn Tịnh thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019

Trong năm 2019, huyện Sơn Tịnh đã thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ được duy trì. Qua tiếp công dân đã kịp thời chỉ đạo giải quyết các bức xúc của nhân dân, hạn chế phát sinh đơn vượt cấp, tạo niềm tin của người dân. 
Trong năm 2019, huyện Sơn Tịnh đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND các xã trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong năm 2019, toàn huyện đã tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân hơn 540 lượt/743 người. Trong đó, cấp huyện đã tiếp 194 lượt/274 người; cấp phòng, ban của huyện tiếp thường xuyên 13 lượt/13 người; UBND các xã tiếp công dân hơn 330 lượt/339 người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do ảnh hưởng bởi các dự án; kiến nghị thu hồi đất vì không sản xuất được do việc thi công các công trình gây ảnh hưởng đến các hộ dân; kiến nghị giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng qui định; yêu cầu giải quyết việc tranh chấp đất đai, khai thác và vận chuyển cát,…Nhìn chung, qua các buổi tiếp công dân định kỳ và thường xuyên đã kịp thời trả lời, hướng dẫn, xử lý, ban hành thông báo chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 
Từ những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, huyện Sơn Tịnh đã thực hiện giải quyết. Trong số 5 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND các xã đã giải quyết xong 5 vụ, đạt 100%; trong số 11 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND huyện đã giải quyết xong 10 vụ, còn 1 vụ đang thẩm tra, xác minh, đạt 91%. 
Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đều đúng qui định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền, các vụ việc đã được giải quyết đều không bị hủy bỏ. Qua kết quả giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền cũng đã bảo vệ và phục hồi được quyền lợi chính đáng cho công dân. Tuy nhiên, việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư ở một số đơn vị còn những hạn chế nhất định, còn trùng lặp. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một số xã còn chậm trễ, không chặt chẽ về số liệu, ảnh hưởng đến tiến độ  báo cáo của cấp huyện. Trong thời gian tới, huyện Sơn Tịnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 35, Chương trình số 52, Kế hoạch số 270 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 2008 của UBND huyện. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là tranh chấp đất rừng, khiếu nại, kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng. Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, các phòng, ban thộc huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com