NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND HUYỆN VÀ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Ngày ban hành Số/Kí hiệu/Trích yếu nội dung Tải xuống
19/02/2020 Thông báo số 24/TB-UBND Kết quả xét tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tịnh Hà Tải xuống
14/02/2020 Quyết định 237/QĐ-UBND V/v giao đất TĐC cho hộ bà huỳnh Thị Duyên để XD nhà ở do bị ảnh hưởng bởi DA: ĐTXD mở rộng QL1, đoạn Km1027-Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi, đoạn qua xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngải Tải xuống
07/02/2020 Công văn số 169/UBND-KT về việc công khai kế hoạch đầu tư công năm 2020 Tải xuống
05/02/2020 Thông báo số 14/TB-UBND về Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tịnh Hà Tải xuống
31/12/2019 Quyết  định số 03/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp phòng ngừa và xử lý trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, có tính chất phức tạp, gay gắt trên địa bàn huyện Sơn Tịnh Tải xuống
25/12/2019 Quyết định số 4971/QĐ-UBND về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Võ Trung Tâm để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng bởi dự án: Đường trục chính Nam - Bắc Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới) Tải xuống
20/12/2019 Các Nghị quyết HĐND huyện khóa XI - Kỳ họp thứ 11 Tải xuống
13/11/2019 Quyết định số 1729/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Lê Văn Bình, địa chỉ: số 1 Tân Lâm, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (được ông Lê Văn Anh ủy quyền) Tải xuống
29/10/2019 Quyết định số 3773/QĐ-UBND về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Đức để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1B xã Tịnh Thọ, huyện Son Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Tải xuống
14/10/2019
Quyết định số 3556/QĐ-UBND về việc giao đất tái định cư cho ông Lê Thanh Long và bà Bùi Thị Nghĩa để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng bởi dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027-Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi, đoạn qua xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Tải xuống
11/10/2019 Quyết định số 3470/QĐ-UBND v/v hủy bỏ Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Sơn Tịnh v/v giao đất TĐC cho hộ bà Nguyễn Thị Phương để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng bởi dự án: Đường cao tốc ĐN-QN, đoạn qua xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (đợt 7) Tải xuống
09/10/2019 Thông báo số 515/TB-TCKH của Phòng TC-KH huyện Sơn Tịnh v/v bán chỉ định tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước Tải xuống
18/9/2019
Quyết định số 3032/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 4606/QD-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc giao đất tái định cư cho bà Phan Thị Luận đ xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng bởi dự án: Đường Cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (Đợt 7)
Tải xuống
13/9/2019 Quyết định số 2952/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục tại các trường học thuộc huyện Sơn Tịnh năm 2019 Tải xuống
11/9/2019 Quyết định số 2932 và 2933/QĐ-UBND về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Lê Thị Hồng để xây đựng nhà ở do bị ảnh hưởng bởi dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Tải xuống
09/9/2019 Thông báo số 26/TB-HĐTT của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Sơn Tịnh năm 2019 về Kết quả chấm phúc khảo môn thi (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 Tải xuống
22/8/2019 Thông báo số 25/TB-HĐTT của HĐTT viên chức SNGD năm 2019 UBND huyện Sơn Tịnh Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 Tải xuống
22/8/2019 Quyết định số 2718/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 Tải xuống
22/7/2019 Thông báo số 16/TB-HĐTT của HĐTT viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 huyện Sơn Tịnh Kết quả thi (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 Tải xuống
22/7/2019 Quyết định số 2212/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 Tải xuống
10/7/2019
Quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục tại các trường học thuộc huyện Sơn Tịnh năm 2019                                               
Tải xuống
05/7/2019 Thông báo số 15/TB-HĐTT của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 huyện Sơn Tịnh Thời gian tổ chức thi các môn (vòng 1) kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tại các trường học thuộc huyện Sơn Tịnh năm 2019 Tải xuống
05/7/2019 Thông báo số 06/TB-HĐTT của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 huyện Sơn Tịnh Đề cương ôn tập thi vòng 2 các môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019     Tải xuống
02/7/2019 Quyết định số 04/QĐ-HĐTT của HĐTT viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Sơn Tịnh năm 2019 ban hành Nội quy, Quy chế kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục tại các trường học thuộc huyện Sơn Tịnh năm 2019 Tải xuống
28/6/2019 Quyết định số 1794/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục tại các trường học thuộc huyện Sơn Tịnh năm 2019 Tải xuống
28/6/2019 Thông báo số 03/TB-HĐTT của HĐTT viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục tại các trường học thuộc huyện năm 2019 Tải xuống
19/6/2019 Thông báo số 01/TB-HĐTT của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 huyện Sơn Tịnh Đề cương ôn tập thi các môn điều kiện (vòng 1) kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Sơn Tịnh năm 2019 Tải xuống
14/6/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế công chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tịnh Tải xuống
06/6/2019 Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Tải xuống
27/5/2019 Kế hoạch số 1039/KH-UBND tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục tại các trường học thuộc huyện Sơn Tịnh năm 2019 Tải xuống
27/5/2019 Kế hoạch số 1038/KH-UBND về việc thuyên chuyển và tiếp nhận giáo viên năm học 2019 - 2020 Tải xuống
21/5/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Sơn Tịnh Tải xuống
08/5/2019 Công văn số 902/UBND-NC về việc triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn Tải xuống
27/02/2019 Công văn số 29-CV/VP về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Sơn Tịnh Tải xuống
04/12/2018

Thông  báo số 1894/TB-UBND về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải xuống
19/11/2018 Thông báo số 1855/TB-UBND về thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Tịnh Tải xuống
06/9/2018 Thông báo số 360/TB-BQL của Ban QLDA ĐTXD huyện Sơn Tịnh về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá QSDĐ đối với 196 lô đất thuộc Khu dân cư Đồng Phú, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh Tải xuống
29/8/2018 Thông báo số 345/TB-BQLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tịnh về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất thuộc Khu TĐC phía Bắc đồng Gốc Gáo, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh Tải xuống
23/8/2018 Quyết định số 3873/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018 Tải xuống
22/8/2018 Thông báo số 32/TB-HĐTT về việc bổ sung hồ sơ và nhận Quyết định phân công công tác đối với giáo viên trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018 Tải xuống
20/6/2018
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Tịnh
Tải xuống
12/6/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao Tải xuống
12/6/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Tịnh Tải xuống
25/5/2018 Thông báo số 961/TB-UBND về Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện Sơn Tịnh Tải xuống
07/5/2018 Thông báo số 865/TB-UBND về việc chuyển địa điểm làm việc của các cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các Hội, đoàn thể huyện Sơn Tịnh (đợt 1) Tải xuống
28/02/2018 Thông báo số 25/TB-HĐTT của Hội đồng thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018 huyện Sơn Tịnh về kết quả điểm bài thi phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018 Tải xuống
25/01/2018 Thông báo số 22/TB-HĐTT của Hội đồng thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018 huyện Sơn Tịnh về Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2017 -  2018 Tải xuống
10/01/2018 Công văn số 60/UBND-KSTTHC về việc tổ chức thực hiện bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã Tải xuống
21/12/2017 Thông báo số 12/TB-HĐTT  về phổ biến nội dung quy chế thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018 môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành Tải xuống
20/12/2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Sơn Tịnh khóa XI - Kỳ họp thứ 5 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và trả nợ vốn xây dựng cơ bản Tải xuống
20/12/2017 Nghị số 04/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Sơn Tịnh khóa XI - Kỳ họp thứ 5 về việc bổ sung danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 và danh mục đầu tư năm 2018; điều chỉnh tổng mức đầu tư một số hạng mục công trình Tải xuống
20/12/2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Sơn Tịnh khóa XI - Kỳ họp thứ 5 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải xuống
18/12/2017 Thông báo số 3692/TB-UBND về trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 Tải xuống
14/12/2017 Công văn  số 2901/UBND-NC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp xã Tải xuống
13/12/2017 Quyết định số 4526/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 Tải xuống
12/12/2017 Công văn số 2870/UBND-NC về việc triển khai nhập liệu Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi Tải xuống
08/12/2017 Quyết định số 07/QĐ-HĐTT ban hành Quy chế, Nội quy kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018 Tải xuống
06/12/2017 Công văn số 2818/UBND-NC về việc gửi lịch thi thực hành giảng dạy kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm học 2017 - 2018 Tải xuống
29/11/2017 Thông báo số 05/TB-HĐTT về phổ biến nội dung liên quan đến thi tuyển giáo viên (vòng 2) huyện Sơn Tịnh năm học 2017 - 2018 Tải xuống
30/10/2017 Quyết định số 1777/QĐ-ĐHPVĐ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng Ban hành Nội quy thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập của UBND các huyện, thành phố tỉnh Quảng Ngãi, năm 2017 và Lịch thi các môn trong các ca thi Tải xuống
17/10/2017 Công văn số 2323/UBND-NC về việc hướng dẫn minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 Tải xuống
30/10/2017 Thông báo số 60/TB-HĐTD về các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển giao viên tại các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc huyện Sơn Tịnh năm học 2017 - 2018 Tải xuống
24/10/2017 Thông báo số 24/TB-HĐTD về Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017  Tải xuống
19/10/2017 Công văn số 2345/UBND về việc công bố trên sóng Đài Truyền thanh và Trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện về Báo cáo thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của xã Tịnh Bắc và Tịnh Minh Tải xuống
25/9/2017 Kế hoạch số 2139/KH-UBND về tuyển dụng giáo viên năm học 2017 - 2018 Tải xuống
31/8/2017 Thông báo số 15/TB-HĐTD về địa điểm và thời gian thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 Tải xuống
30/8/2017  Công văn số 1886/UBND-NC về việc tổng kết, đánh giá 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân  Tải xuống
01/8/2017 Công văn số 1650/UBND-KT về việc công bố công khai quy hoạch dự án: Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải xuống
27/7/2017  Thông báo số 2509/TB-UBND về tổ chức tuyển dụng Trưởng Công an xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh năm 2017 Tải xuống
25/7/2017  Thông báo số 04/TB-HĐTD về thời gian ôn tập để chuẩn bị kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 Tải xuống
29/6/2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Sơn Tịnh Tải xuống
19/6/2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh Tải xuống
07/6/2017  Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Tịnh Tải xuống
30/5/2017 Công văn số 1092/UBND về việc đăng ký thuê bao chứng thư số Tải xuống
26/4/2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Tịnh Tải xuống
29/3/2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Sơn Tịnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải xuống
29/3/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ  do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao Tải xuống
20/02/2017 Công văn số 292/UBND về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sơn tịnh Tải xuống
12/01/2017 Thông báo số 12/TB-UBND về việc truy cập và triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải xuống
18/11/2016 Quyết định số 4230/QĐ-UBND phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 Tải xuống
16/11/2016 Thông báo số 1229/TB-UBND của UBND huyện Sơn Tịnh về việc lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2017) của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tịnh Tải xuống
10/8/2016

Thông báo số 987/TB-UBND công khai số điện thoại, hộp thư điện tử, website để tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Sơn Tịnh

Tải xuống
05/7/2016 Quyết định số 2049/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà, khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải xuống
05/7/2016 Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Bình, khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải xuống
30/6/2016 Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Tải xuống

 

 

Công văn số 24/UBBC ngày 20/5/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Sơn Tịnh về việc một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử

File tải về

Công văn số 52/VP ngày 17/5/2016 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Tịnh về việc đăng ký cấp chứng thư số cho các tổ chức, cá nhân trong cơ quan nhà nước

File tải về

Quyết định số 10/QĐ-UBBC ngày 12/5/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Sơn Tịnh kiện toàn Tổ giúp việc công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

File tải về

Công văn số 17/UBBC ngày 29/4/2016 của UBBC huyện về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử

File tải về

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com